tien ich chung cu the zen

Cảnh quan Vườn dạo bộ cho cư dân the zen

Sân vườn rộng 2000m2 tại tầng 5 khu căn hộ the zen gồm vườn nhật, suối tiểu cảnh

Tin tức khác