chung cu the zen residence

Tiến độ chung cư the zen gamuda

Sau 2 năm thi công The ZEN Residence đã hoàn thiện và bàn giao cho cư dân từ tháng 8 năm 2019

Tin tức khác