Trung tâm thương mại The Zen Residence

trung tâm thương mại The Zen Residence

Trung tâm thương mại tại tầng 1 chung cư The Zen Residence. Mỗi Lô có diện tích từ 250 đến 680m2

Tin tức khác