The Zen Residence tòa A, B

Tòa a, b chung cư the zen mặt vành đai 3

tòa chung cư The Zen Residence nhìn từ đường vành đai 3 trên cao

Tin tức khác