Cổng vào khu đô thị Gamuda Garden

cổng chính vào dự án gamuda gardens

cổng vào 6 làn đường được trồng cây hoa rất đẹp

Tin tức khác