Month: August 2021Dự Án

Phòng chống covid tại the zen gamuda

The Zen Gamuda tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid 19

Kính gửi: Quý Cư dân Tòa nhà The Zen Residence!       Ban Quản Lý Tòa nhà The Zen Residence (BQL) xin gửi ...
0508/2021
Chi tiết