Month: January 2021Dự Án

Không gian xanh chung cư Gamuda

Chung cư xanh ở nội đô: Cơn khát bao giờ được giải?

Mặc dù xu hướng xanh hóa đã rộ lên trong vài năm trở lại đây, tuy nhiên số lượng dự án xanh t...
2201/2021
Chi tiết